با سلام خدمت شما اگر کسی زن خود را با لفظ طلاق برای ترساندن تهدید کرده باشد مثلا: «اگر با برادرت سلام علیک کردی از من طلاقی» این چه حکمی دارد؟

درخواست شده توسط Rahim و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 27-Jun-2010 20:10

با سلام خدمت شما اگر کسی زن خود را با لفظ طلاق برای ترساندن تهدید کرده باشد مثلا: «اگر با برادرت سلام علیک کردی از من طلاقی» این چه حکمی دارد؟

*
تهدید این شخص، از دیدگاه فقه احناف، تعلیق محسوب شده و هرگاه همسر وی با برادرش سلام و علیک کند، یک طلاق بائن واقع میگردد. این طلاق، عقد نکاح را از بین برده و احتیاج به تجدید عقد نکاح خواهد بود.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1652