سلام. شنیدن آهنگهای غربی و یا هندی که اصلا معنی اش را نمی دانیم و فقط بخاطر آهنگهایش و البته هم فقط بعضی مواقع گوش می دهیم چه حکمی دارد؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Sep-2008 00:48

سلام. شنیدن آهنگهای غربی و یا هندی که اصلا معنی اش را نمی دانیم و فقط بخاطر آهنگهایش و البته هم فقط بعضی مواقع گوش می دهیم چه حکمی دارد؟

*
آهنگ و همه ی انواع آن در مذهب حنفی حرام میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=181