با عرض سلام و خسته نبا شید خدمت شما. من از جایی شنیدم که بعضی از مسلمانان فرقه ی حنفیه مانند کشور لبنان و افغانستان عقد پسر برای مرد را حلال میدانند، میخواستم بپرسم که آیا چنین چیزی صحت دارد؟ و چرا اینجوری است؟

درخواست شده توسط Eh-davaji و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Dec-2010 21:09

با عرض سلام و خسته نبا شید خدمت شما. من از جایی شنیدم که بعضی از مسلمانان فرقه ی حنفیه مانند کشور لبنان و افغانستان عقد پسر برای مرد را حلال میدانند، میخواستم بپرسم که آیا چنین چیزی صحت دارد؟ و چرا اینجوری است؟

*
خیر. چنین چیزی بهیچوجه صحت ندارد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1985