سلام دوباره امشب سرتون را درد آوردم. راستش تازه پیداتون کردم کلی سوال ازتون دارم. حکم مذهب امام اعظم در مورد اهدای عضو و موافقت اهدای عضو چیست؟ و اگر شخصی قبل از موت این اجازه را به بیمارستان هایی نظیر بیمارستان دکتر مسیحا مستقر در تهران که کار اصلی آنها پیوند اعضاء است بدهد چگون خواهد بود؟ قابل توجه اینکه شخص دهنده ی عضو، هیچ گونه پولی به این خاطر دریافت نمی کند و تنها نیت خیر و به خاطر رضایت الهی انجام می دهد.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 02-Oct-2008 17:00

سلام دوباره امشب سرتون را درد آوردم. راستش تازه پیداتون کردم کلی سوال ازتون دارم. حکم مذهب امام اعظم در مورد اهدای عضو و موافقت اهدای عضو چیست؟ و اگر شخصی قبل از موت این اجازه را به بیمارستان هایی نظیر بیمارستان دکتر مسیحا مستقر در تهران که کار اصلی آنها پیوند اعضاء است بدهد چگون خواهد بود؟ قابل توجه اینکه شخص دهنده ی عضو، هیچ گونه پولی به این خاطر دریافت نمی کند و تنها نیت خیر و به خاطر رضایت الهی انجام می دهد.

*
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوست عزیز. در مذهب حنفی طبق شرایط ذیل اهداء اعضاء بدن جایز است:

1- دهنده ی عضو باید اهلیت کامل داشته و بخشش او باید بدون اکراه و جبر باشد.
2- شخص عضو گیرنده محتاج و مضطر این عضو باشد نه متقاضی کمال یا جمال.
3- موفقیت کامل عملیات پیوند عضو، معمول و محقق باشد.
4- نتیجه پیوند اعضاء، در گیرنده عضو، بزرگتر و مهمتر از مفسده ای باشد که متوجه ی دهنده عضو است.
5- پیوند عضو انسان تنها راه علاج بیماری آن شخص باشد و عضو مصنوعی یا حیوانی یا عملی دیگر صلاحیت جایگزینی پیوند عضو انسانی نباشد.
6- خطر مرگ دهنده عضو را تهدید نکند هر چند به رضایت او باشد که او حق تصرف در اصل حیات خود را بدون اجازه شرع ندارد.
7- بر داشتن عضوی که در بدن تنهاست مانند قلب و کبد از انسان زنده حرام است.
8- تنازل درست نیست یعنی عضو یک مسلمان صالح به مرتد یا مجرمی که مستحق اعدام شرعی باشد روا نیست.
9- عضوی که برداشته می شود تجدد تلقایی داشته باشد مانند خون و پوست.
10- پیوند عضو باید زیر نظر مراکز متخصص حکومت اسلامی باشد.
11- اگر عضو از مرده گرفته شود ابتدا موافقت قبلی متوفی لازم است و اگر موافقت وی نباشد بعد از وفات او موافقت ورثه باید کسب شود و اگر مجهول الهویه باشد یا ورثه ای نداشته باشد موافقت اولی الامر لازم است.
12- مرگ مغزی مرگ شرعی نیست بنا بر این دست بردن به اعضاء وی بدون اجازه قبلی جایز نیست.
13- پیوند اعضاء تناسلی بدلیل حامل بودن صفات وراثتی حرام است.
14- اسقاط جنین برای استثمار اعضاء آن جایز نیست.
15- فروختن عضو روا نیست اما خریدن به وقت حاجت درست است.
16- گرفتن اغضاء بدن از کافر اشکالی ندارد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=201