طریقه درست غسل کردن.

درخواست شده توسط Meral و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 28-Feb-2011 01:37

طریقه درست غسل کردن.

*
طریقه غسل: 1ـ تسمیه. قبل از هر چیز بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم. 2ـ نیت. سپس اینگونه نیت میکنیم: نیت کردم غسل کردن را برای رفع نجاست و به جهت تقرب به درگاه الهی. 3ـ شستن دستها تا مچ. دستها را تا مچ سه بار میشوییم. 4ـ برداشتن نجاست. اگر به جایی از بدن ما نجاستی اصابت کرده باشد آنرا میشوییم و پاک میکنیم. 5ـ شستن عورت. سپس عورت خود را میشوییم اگر چه نجاستی هم نباشد. 6ـ وضوء. سپس وضوء میگیریم همانگونه که برای خواندن نمازها وضوء گرفته میشود. 7ـ ریختن آب از سر. سپس از بالای سر سه بار آب میریزیم طوریکه به تمام بدن آب اصابت نماید. 8ـ ریختن آب از شانه راست. پس از آن از شانه راست سه بار آب میریزیم طوریکه به تمام بدن آب اصابت نماید. 9ـ ریختن آب از شانه چپ. پس از آن از شانه چپ سه بار آب میریزیم طوریکه به تمام بدن آب اصابت نماید. به هنگام غسل نباید به طرف قبله یا پشت به قبله ایستاد و یا دعاء کرد و یا با دیگر افراد صحبت نمود.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2183