سلام علیکم. اداء کردن حج انجام شده پدر، توسط فرزندی که هنوز به حج مشرف نشده صحیح است؟ یا اینکه فردی که میخواهد به جای فرد دیگری این فریضه را انجام دهد قبلا به این سفر مشرف شده باشد؟ با تشکر.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Oct-2008 01:46

سلام علیکم. اداء کردن حج انجام شده پدر، توسط فرزندی که هنوز به حج مشرف نشده صحیح است؟ یا اینکه فردی که میخواهد به جای فرد دیگری این فریضه را انجام دهد قبلا به این سفر مشرف شده باشد؟ با تشکر.

*
كسي كه خود، حج فرض را انجام نداده است، نميتواند به نيابت از كسي ديگري، حج فرض وي را اداء نمايد. اين كار از نظر فقه حنفي مكروه ميباشد. با تشکر

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=219