نظر محترم حضرتعالی در مورد شرکت در پیش بینی های مسابقات اسبدوانی که تحت نظارت مستقیم فدراسیون سوارکاری صورت می گیرد چیست؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Oct-2008 03:52

نظر محترم حضرتعالی در مورد شرکت در پیش بینی های مسابقات اسبدوانی که تحت نظارت مستقیم فدراسیون سوارکاری صورت می گیرد چیست؟

*
اگر این پیش بینی ها بدون هیچگونه شرط بندی و قمار باشد، دارای مانع شرعی نمیباشد. اما اگر در آن پیش بینی ها شرط بندی و قمار وجود داشته باشد مطلقا حرام است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=224