سلام علیکم. نوشتن وصیتنامه در مذهب امام اعظم آیا جایز است؟ بدین معنی که فردی وصیت کند بعد من فلان ملک را فلان کس و فلان مقدار پول را به فلان کس بدهید؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Oct-2008 03:38

سلام علیکم. نوشتن وصیتنامه در مذهب امام اعظم آیا جایز است؟ بدین معنی که فردی وصیت کند بعد من فلان ملک را فلان کس و فلان مقدار پول را به فلان کس بدهید؟

*
در مذهب امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله تعالی وصیت جائز است اما به ورثه صحیح نمیباشد. اما اگر ورثه همگی بر وصیتنامه اعلان رضایت کنند و هیچگونه شکایت و یا اعتراضی نداشته باشند، در اینصورت اجرای مفاد وصیتنامه هیچگونه اشکال شرعی نخواهد داشت.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=227