بخشی ترکمنی که واقعا گوش و دل نواز است برای ترکمنها، جزو موسیقیهای مکروه تحریمه محسوب میشود؟

درخواست شده توسط Ak-turkman و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Mar-2011 19:33

بخشی ترکمنی که واقعا گوش و دل نواز است برای ترکمنها، جزو موسیقیهای مکروه تحریمه محسوب میشود؟

*
بله. همه ی انواع موسیقی در فقه احناف مکروه تحریمه شناخته شده است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2287