سلام علیکم. آیا در مذهب امام اعظم پس از طلاق، زوجین دوباره میتوانند بعد از مدتی خطبه عقد با هم خوانده و دوباره با هم ازدواج کنند؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Oct-2008 04:14

سلام علیکم. آیا در مذهب امام اعظم پس از طلاق، زوجین دوباره میتوانند بعد از مدتی خطبه عقد با هم خوانده و دوباره با هم ازدواج کنند؟

*
به طور کلی، در مذهب حنفی سه نوع طلاق وجود دارد. 1ـ رجعی 2ـ بائن خفیفه یا صغری 3ـ بائن غلیظه یا کبری. در صورت طلاق رجعی، زوج بدون تجدید عقد نکاح، میتواند به همسرش رجوع کرده و با هم زندگی کند. اما در صورت بائن خفیفه، حتما تجدید عقد نکاح لازم میباشد. و در صورت بائن کبری، با هیچ نوع عقدی نمیتواند آن زن را به همسری اختیار کند بلکه لازم است پس از گذشتن عده، به عقد کسی دیگر در آمده و پس از زندگی زناشویی با آن شخص و پس از طلاق دادن وی و سپری شده عده ی زن، میتواند دوباره آنرا به همسری برگزیند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=229