سلام علیکم. بیشتر اشعار مورد استفاده در بین بخشیها بر گرفته از اشعار عرفانی حضرت مختومقلی است. و نکته دیگر اینکه دوتار به عنوان ساز ترکمن ریشه در خون و فرهنگ قوم ترکمن دارد. بی شک هر قوم با ملزومات فرهنگی قدیمی خود شناخته میشود. آیا منع بی چون و چرای بخشی گری صحیح است. هر چند منکر این نمیشویم که در چند ساله اخیر قسمتی از این راه به بی راهه رفته ولی به خاطر یک نفر که در مسجد رو نمیبندند. لطفا نظر خود را بفرمایید. با تشکر

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Oct-2008 00:18

سلام علیکم. بیشتر اشعار مورد استفاده در بین بخشیها بر گرفته از اشعار عرفانی حضرت مختومقلی است. و نکته دیگر اینکه دوتار به عنوان ساز ترکمن ریشه در خون و فرهنگ قوم ترکمن دارد. بی شک هر قوم با ملزومات فرهنگی قدیمی خود شناخته میشود. آیا منع بی چون و چرای بخشی گری صحیح است. هر چند منکر این نمیشویم که در چند ساله اخیر قسمتی از این راه به بی راهه رفته ولی به خاطر یک نفر که در مسجد رو نمیبندند. لطفا نظر خود را بفرمایید. با تشکر

*
نظر فقهاء مذهب حنفی، در مورد ساز، اندکی شدید است. لذا ساز و همه ی انواع آن در مذهب حنفی حرام است و هیچگونه ربطی به مضامین استفاده شده در اشعار ندارد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=241