سلام علیکم. در فقه اهل سنت حکم خرید و فروش مواد مخدر مانند تریاک چیست؟ با تشکر

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Oct-2008 00:04

سلام علیکم. در فقه اهل سنت حکم خرید و فروش مواد مخدر مانند تریاک چیست؟ با تشکر

*
هر چیزی که استعمال آن صحیح نباشد خرید و فروش آن نیز جائز نیست. لذا خرید و فروش تریاک همانند استعمال آن، مکروه تحریمه میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=243