با سلام. اگر من پدر و مادر پیرم را به حج عمره بفرستم با توجه به اینکه توانایی حج تمتع را ندارم ایرادی دارد؟ به هر حال آرزوی هر مسلمانی هست که به حج برود.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 12-Oct-2008 00:05

با سلام. اگر من پدر و مادر پیرم را به حج عمره بفرستم با توجه به اینکه توانایی حج تمتع را ندارم ایرادی دارد؟ به هر حال آرزوی هر مسلمانی هست که به حج برود.

*
حج تمتع برای کسانی واجب است که استطاعت رفتن به آن را داشته باشد. لذا اگر برای شما استطاعت فرستادن پدر و مادرتان به حج تمتع وجود نداشته باشد، هیچگونه مشکلی برای شما ایجاد نمیکند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=250