با سلام. كسي 2 هكتار زمين خود را وقف مسجد كرده است و امسال از آن گندم برداشت كرده است آيا از آن پولي كه در آورده زمين وقف ميتواند به دخترش يا دامادش بدهد؟ چون داماد از نظر مالي وضع پاييني دارد يعني يك اندازه از آن پول بعنوان خرج زندگي به آنها بدهد؟ تشكر ميكنم.

درخواست شده توسط Reza500 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-Jul-2011 22:41

با سلام. كسي 2 هكتار زمين خود را وقف مسجد كرده است و امسال از آن گندم برداشت كرده است آيا از آن پولي كه در آورده زمين وقف ميتواند به دخترش يا دامادش بدهد؟ چون داماد از نظر مالي وضع پاييني دارد يعني يك اندازه از آن پول بعنوان خرج زندگي به آنها بدهد؟ تشكر ميكنم.

*
زمینی که به مسجد و یا جای دیگری وقف شده است، از ملک واقف خارج شده و وی نمیتواند در مورد آن دخل و تصرف نماید. هرگاه واقف به منظور رشد و توسعه ی مسجد و بخاطر عمران و آبادانی مسجد، زمین مذکور را وقف کرده باشد، نمیتواند پول حاصله از زمین وقفی را جای دیگری صرف کرده و به افراد دلخواه خود بذل و بخشش نماید. لذا میبایست پول حاصله از زمین وقفی، درست جایی صرف شود که زمین مذکور بدان منظور وقف شده است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2522