السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. آیا مشخص کردن سهم وراثت هر فرزند توسط والدین (صاحب مال) بدون رعایت مساوات جایز است؟

درخواست شده توسط 349 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 05-Jul-2011 13:47

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. آیا مشخص کردن سهم وراثت هر فرزند توسط والدین (صاحب مال) بدون رعایت مساوات جایز است؟

*
پدر یا مادر در حال حیات، میتوانند هر اندازه که بخواهند به یک یا همه ی اولاد خود بخشش نمایند و از اموال و دارایی خود و لو به گونه ی غیر مساوی به فرزندان خود اهداء نمایند. اگر چه این عمل بی عدالتی بین فرزندان خویش بوده و برای والدین در روز قیامت باعث عذاب الهی خواهد بود، اما از نظر شرعی جائز بوده و برای هیچ کسی حق اعتراض نبوده و آن حکم جاری میگردد. اما پس از فوت والدین، اموال و دارایی ایشان فی ما بین اولاد ذکور و اناث به صورت للذکر مثل حظ الانثیین یعنی هر پسر دو سهم و هر دختر یک سهم تقسیم میگردد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2529