باسلام - اهمیت بودن شاهد در ازدواج آیا در طلاق هم همین قدر اهمیت دارد یعنی اگر کسی به زن خود بگویدطلاق وشاهدی نباشد آیا طلاق جاری میشود یا خیر؟ متشکرم

درخواست شده توسط Yosof و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 19-Jul-2011 14:39

باسلام - اهمیت بودن شاهد در ازدواج آیا در طلاق هم همین قدر اهمیت دارد یعنی اگر کسی به زن خود بگویدطلاق وشاهدی نباشد آیا طلاق جاری میشود یا خیر؟ متشکرم

*
وجود دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن به عنوان شاهد در عقد نکاح الزامی بوده طوری که بدون آن، عقد صحیح نمیگردد. اما در واقعه ی طلاق بهیچوجه این چنین نبوده و بدون حضور هیچگونه شاهدی، طلاق واقع میشود. صحت وقوع طلاق، منوط به حضور شاهد نبوده و در فقه احناف، بدون حضور شاهد و بدون حضور همسر و بدون شنیدن هیچکدام از آنها، طلاق واقع میشود.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2592