سلام . رهن كردن خانه بدون اينكه اجاره اي دركار باشد (رهن كامل) صحيح است؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 16-Oct-2008 03:10

سلام . رهن كردن خانه بدون اينكه اجاره اي دركار باشد (رهن كامل) صحيح است؟

*
اینگونه رهن کردن کاملا صحیح بوده و هیچگونه مشکل شرعی ندارد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=261