با سلام من یک بار از روی عصبانیت به همسرم گفتم اگه خوشت نمیاد در باز جاده دراز میتونی بری خونتون ایا طلاق محسوب میشود؟

درخواست شده توسط Vahab و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 27-Jul-2011 15:37

با سلام من یک بار از روی عصبانیت به همسرم گفتم اگه خوشت نمیاد در باز جاده دراز میتونی بری خونتون ایا طلاق محسوب میشود؟

*
این سخن شما، تفویض نام داشته و همسرتان را مختار میسازد تا در مورد طلاق خود، تصمیم گرفته و جدایی خود را اختیار نماید. محض گفتن این سخن، طلاق را واقع نمیکند بلکه شما طلاق همسرتان را به خود ایشان سپرده اید. لذا اگر همسرتان بلافاصله طلاق خود را اختیار کرده و از خانه به نیت طلاق خارج شود، طلاق واقع شده و یک طلاق بائن اتفاق میافتد. البته اختیار همسرتان بسته به مجلس خود وی است. بدین معنی که در هر وضعیتی که همسرتان قرار داشته باشد مثلا نشستن ـ ایستادن ـ خوابیدن و ... در هر وضعیتی که باشد، قبل از اینکه حالت خود را تغییر داده و به وضعیت دیگر انتقال یابد، میبایست اختیار کرده و طلاق شدن خود را تثبیت نماید. در غیر اینصورت اختیار وی فوت شده و دیگر نمیتواند خود را طلاق نماید. مثلا اگر همسرتان نشسته باشد و شما نیز طلاق وی را به خود ایشان تفویض کرده و سخن مذکور را گفته باشید، همسر شما برای طلاق شدن میبایست همان لحظه از خانه خارج شود البته به نیت طلاق. اگر کمی تعلل کرده و یا به کار دیگری مثلا آشپزی مشغول شود، بلافاصله اختیار وی از دست رفته و دیگر اختیار طلاق از وی سلب میشود. پس از سپری شدن مجلس، دیگر اختیار وی ارزشی نداشته و هیچگونه طلاقی نیز واقع نمیگردد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2637