حکم کوتاه کردن موی سر خانمها. در حد امکان با ذکر احادیث و منبع آن. رنگ زدن موی سر و ریش چه حکمی دارد؟ دو نفر شریک مغازه باز میکنند و یکی از دو نفر در مغازه مشغول کار است در حالیکه نفر دوم در مغازه کار نمیکند آیا نفر اول که در مغازه کار میکند میتواند حقوق ماهیانه دریافت کند یا نه؟ با تشکر از جنابعالی اجرکم عند ا...

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Oct-2008 04:28

حکم کوتاه کردن موی سر خانمها. در حد امکان با ذکر احادیث و منبع آن. رنگ زدن موی سر و ریش چه حکمی دارد؟ دو نفر شریک مغازه باز میکنند و یکی از دو نفر در مغازه مشغول کار است در حالیکه نفر دوم در مغازه کار نمیکند آیا نفر اول که در مغازه کار میکند میتواند حقوق ماهیانه دریافت کند یا نه؟ با تشکر از جنابعالی اجرکم عند ا...

*
کوتاه کردن موی سر برای زنان اگر بخاطر عذر و دلیل موجه که پزشکان حاذق تجویز کرده اند نباشد، اصلا جایز نبوده و مثله به حساب آمده و حرام میباشد. اما رنگ کردن موی سر و یا ریش هیچگونه مانع شرعی ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به منابع زیر مراجعه فرمایید: فتح الملهم 1/442 ـ رد المحتار 5/261 ـ الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید 5/388 ـ الاشباه النظائر 3/381 ـ امداد الفتاوی 4/228 ـ احکام تجمیل النساء/122.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=267