سرمایه گذاری در بورسهای سهام ایران جایز است یا نه؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 20-Oct-2008 03:32

سرمایه گذاری در بورسهای سهام ایران جایز است یا نه؟

*
سرمایه گذاری در بورس و خرید و فروش اوراق قرضه، به دلیل ربوی بودن آن حرام میباشد. اما خرید و فروش سهام ممتاز بورس به دلائل ذیل صحیح نمیباشد: 1ـ به علت برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسیم شرکت 2ـ داشتن حق اولویت در برداشت ارزش اسمی ممتاز به هنگام انحلال و تسویه و تقسیم دارائی شرکت. ضمنا تمامی عقود آجله بورس همگی ناروا و حرام میباشد اعم از معاملات قطعی و منجز ـ معاملات آجله و به شرط تعویض ـ بیع با خیار استزاده برای مشتری و یا بائع ـ معامله عاجله به شرط انتخاب یکی از دو نرخ ـ مرابحه ـ تولیه ـ معاملات مرکب.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=273