باسلام. چندسال پیش من ازدست زنم ناراحت بودم وبه اوگفتم نبایدبه خانه پدرت بروی اوگفت می روم من هم درجواب گفتم رفتی نیا. الان به شک افتاده ام ونمی دانم چکارکنم.لطفا راهنمایی کنید.

درخواست شده توسط Kamal18 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 17-Aug-2011 16:31

باسلام. چندسال پیش من ازدست زنم ناراحت بودم وبه اوگفتم نبایدبه خانه پدرت بروی اوگفت می روم من هم درجواب گفتم رفتی نیا. الان به شک افتاده ام ونمی دانم چکارکنم.لطفا راهنمایی کنید.

*
سخن شما خطاب به همسرتان تعلیق محسوب شده و در صورتیکه همسرتان به خانه ی پدری خود برود یک طلاق بائن واقع میگردد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2732