با سلام. 1ـ آیا نزدیکی به همسر از پشت بدون انجام دادن دخول و فقط برای آمدن منی اشکال شرعی دارد؟ 2ـ اگر اطمینان داشته باشیم که یکی از آشناها عمل زنا انجام میدهد (اگر خانم باشد) وظیفه ما در مقابل شوهر این خانم چیست؟ آیا باید به شوهرش اطلاع بدیم یا به ما ربطی ندارد؟ 3ـ آیا شنیدن آیه سجده از تلویزیون و رادیو و موبایل سجده را بر ما واجب میکند؟ ممنون

درخواست شده توسط Kowsali و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 17-Sep-2011 19:03

با سلام. 1ـ آیا نزدیکی به همسر از پشت بدون انجام دادن دخول و فقط برای آمدن منی اشکال شرعی دارد؟ 2ـ اگر اطمینان داشته باشیم که یکی از آشناها عمل زنا انجام میدهد (اگر خانم باشد) وظیفه ما در مقابل شوهر این خانم چیست؟ آیا باید به شوهرش اطلاع بدیم یا به ما ربطی ندارد؟ 3ـ آیا شنیدن آیه سجده از تلویزیون و رادیو و موبایل سجده را بر ما واجب میکند؟ ممنون

*
1ـ هرگونه نزدیکی از پشت و لو بدون دخول در ایام حیض، بهیچوجه جائز نبوده و کاملا حرام میباشد. 2ـ امر به معروف و نهی از منکر از جمله ی واجبات تک تک افراد جامعه میباشد. لذا در صورت مشاهده ی هر گونه عمل نامشروع و خلاف شرع، میبایست مراتب را به ولی آن خانواده اطلاع داده و بقدر الامکان از ادامه ی آن جلوگیری کرده و مانع از اشاعه ی فساد و فتنه شوید. 3ـ شنیدن آیات سجده از رادیو و تلوزیون، سجده را واجب نمیگرداند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2881