سلام علیکم. خدا قوت. در روستای ما دو مسجد است که یکی دارای کتابهای قرآن و تسبیح های بیشتری نسبت به دیگری است. آیا می توان با هماهنگی هیات امنا مسجد از یکی تعدادی قرآن و تسبیح به دیگری انتقال داد؟

درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 20-Sep-2011 15:07

سلام علیکم. خدا قوت. در روستای ما دو مسجد است که یکی دارای کتابهای قرآن و تسبیح های بیشتری نسبت به دیگری است. آیا می توان با هماهنگی هیات امنا مسجد از یکی تعدادی قرآن و تسبیح به دیگری انتقال داد؟

*
در صورت بلا استفاده بودن قرآن و تسابیح وقف شده در یک مسجد، میتوان آنرا به مساجد دیگر با اجازه ی هیأت امناء آن انتقال داده و برای مصرف جماعت آن مسجد وقف نمود. ردالمحتار علی الدر المختار ـ فرع بناء بیت الامام فوق المسجد 232/17

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2899