باسلام. بنده متاهل هستم و خواهر زنم نیز از شوهرش جدا شده، با نظر زنم میخواهم که اگر میشه خواهرشو به عقدم در بیاورم آیا از نظر شرعی این امکان وجود دارد که دو خواهر با هم در نکاحم باشند؟ اگر جواب منفی باشه لطفا آیه یا حدیثی را که اینکار را منع میکند برایم بیاورید و توضیحات بیشتری هم بدهید؟ ممنون میشم که سریعتر جواب را بگذارید؟

درخواست شده توسط Kowsali و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 15-Oct-2011 13:45

باسلام. بنده متاهل هستم و خواهر زنم نیز از شوهرش جدا شده، با نظر زنم میخواهم که اگر میشه خواهرشو به عقدم در بیاورم آیا از نظر شرعی این امکان وجود دارد که دو خواهر با هم در نکاحم باشند؟ اگر جواب منفی باشه لطفا آیه یا حدیثی را که اینکار را منع میکند برایم بیاورید و توضیحات بیشتری هم بدهید؟ ممنون میشم که سریعتر جواب را بگذارید؟

*
خداوند متعال در آیه ی 23 سوره ی نساء تمامی موارد نکاحهای ناجائز را برشمرده و در بین آنها اینچنین میفرماید: «وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ» یعنی جمع بین دو خواهر نیز از دیدگاه شرع مقدس حرام و نامشروع میباشد. لذا حرمت این عمل در نزد شرع مقدس، بسیار واضح و مسلم بوده و امریست اجماع شده که در تمامی مذاهب اربعه ی اهل سنت، این عمل نادرست و حرام شناخته شده است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3012