سلام. افراد دو جنسه حکم چه افرادی را دارند؟ مرد هستند یا زن؟

درخواست شده توسط Tkmsahra و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Jan-2012 18:57

سلام. افراد دو جنسه حکم چه افرادی را دارند؟ مرد هستند یا زن؟

*
افراد دو جنسه (خنثی) اگر از آلت تناسلی مردانه ی خود ادار کنند، مرد محسوب شده و اگر از آلت تناسلی زنانه ی خود ادرار نمایند، زن محسوب میشوند. اگر از هر دوی آنها ادرار کنند، حکم بر اسبق بوده و از هر کدام که پیشتر ادرار کنند، همان محسوب خواهد شد. اگر در این رتبه نیز مساوی بوده و بطور همزمان از هر دوی آنها ادرار کنند، حکم این مسئله مشکل بوده و این خنثی نیز خنثی مشکل نام دارد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3253