بعد دوش گرفتن و حمام کردن بدون وضو میتوان نماز خواند؟

درخواست شده توسط Ghaffar53 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Mar-2012 12:00

بعد دوش گرفتن و حمام کردن بدون وضو میتوان نماز خواند؟

*
بله. پس از انجام غسل، اگر چه قبل از آن وضوء نگرفته باشد، میتواند پس از غسل، نماز خود را اداء نماید. ردالمحتار علی الدرالمختار علی تنویر الابصار ج 1 ص 320

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3350