برگه هاي پيش بيني فوتبال كه در بازار موجود است و اكثر جوانان و مردم شانس خود را امتحان ميكنند و بعضي افراد هم برنده ميشوند چه حكمي دارد؟ جمعي از دانشجويان علوم پزشكي ساري.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 05-Nov-2008 21:53

برگه هاي پيش بيني فوتبال كه در بازار موجود است و اكثر جوانان و مردم شانس خود را امتحان ميكنند و بعضي افراد هم برنده ميشوند چه حكمي دارد؟ جمعي از دانشجويان علوم پزشكي ساري.

*
برگه های پیش بینی فوتبال و تمامی انواع پیش بینی ها و قرعه کشی هایی که حق شرکت کننده ضایع میشود، همگی باطل بوده و در شرع مقدس اسلام حرام میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=340