با سلام، در ايام حيض ملاعبه و خروج انزال مجاز است؟

درخواست شده توسط Ghaffar53 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Apr-2012 02:52

با سلام، در ايام حيض ملاعبه و خروج انزال مجاز است؟

*
در ایام حیض، ملاعبه با همسر هیچگونه اشکال شرعی ندارد، اگر از روی لباس بوده و هیچگونه تماسی فی ما بین ناف و زانوی زن بصورت عریان و بدون لباس نباشد. اما تماس و لو فی ما بین ناف و زانوی زن از روی لباس هیچگونه مشکل شرعی نداشته و کاملا صحیح می باشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3446