با سلام و ادب. آیا کسیکه دارای بدهی بطور قسطی یا حالات دیگر آن باشد و امکان ادای آن در موعدهای مقرر را داشته باشد، میتواند به حج (عمره - تمتع) برود؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Nov-2008 03:17

با سلام و ادب. آیا کسیکه دارای بدهی بطور قسطی یا حالات دیگر آن باشد و امکان ادای آن در موعدهای مقرر را داشته باشد، میتواند به حج (عمره - تمتع) برود؟

*
اگر به غیر از بدهی و ما یحتاج اصلی خود، مخارج و هزینه های سفر حج را دارا باشد، حج برای وی واجب میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=346