با عرض سلام . گرفتن وام هایی که فقط دارای کارمزد (بدون سود) میباشند چگونه است؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 08-Nov-2008 02:27

با عرض سلام . گرفتن وام هایی که فقط دارای کارمزد (بدون سود) میباشند چگونه است؟

*
طبق قاعده ی «کل قرض جر نفعا فهو حرام» هر قرضی که سود یا بهره ی مادی و لو یک ریال به دنبال داشته باشد، ربا محسوب شده و حرام میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=347