1-آیا وام گرفتن از بانکها و یا سایر مردم حلال است یا حرام؟ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم در ایران که هر ساله حداقل 20% به قیمتها اضافه می شود. یعنی اینکه اگر امسال کالایی را 100 تومان بخری سال بعد می شود 120 تومان پس 100 تومان امسال با 120 تومان سال بعد از نظر ارزشی برابری میکند. پس بنظر می رسد بخاطر اینکه وام دهنده ضرر نکند و اصل پول خود را از نظر ارزشی پس بگیرد سود گرفتن تا نرخ تورم درست باشد.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-Sep-2008 01:30

1-آیا وام گرفتن از بانکها و یا سایر مردم حلال است یا حرام؟ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم در ایران که هر ساله حداقل 20% به قیمتها اضافه می شود. یعنی اینکه اگر امسال کالایی را 100 تومان بخری سال بعد می شود 120 تومان پس 100 تومان امسال با 120 تومان سال بعد از نظر ارزشی برابری میکند. پس بنظر می رسد بخاطر اینکه وام دهنده ضرر نکند و اصل پول خود را از نظر ارزشی پس بگیرد سود گرفتن تا نرخ تورم درست باشد.

*
جواب: بنا به نص صریح قرآن کریم، دادن و یا گرفتن وام با بهره و سود که اصطلاحا ربا گفته میشود حرام است و مطلقا قابل توجیه و تأویل نیست. با تشکر

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=35