میخواستم بدونم که شنیدن آهنگ چه حکمی دارد؟ آیا شنیدن صدای زن مجاز است؟ ضمنا صدای مرد چطور؟ آرمان از اق قلا.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Nov-2008 01:38

میخواستم بدونم که شنیدن آهنگ چه حکمی دارد؟ آیا شنیدن صدای زن مجاز است؟ ضمنا صدای مرد چطور؟ آرمان از اق قلا.

*
آهنگ و شنیدن آن در مذهب حنفی حرام است. صدای زن اگر همراه با ترانه و آهنگ باشد، آن نیز صحیح نبوده و حرام میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=353