سلام علیکم. خوردن توت یا زیتونی که در داخل حیاط مسجد است چه حکمی دارد آیا باید از کسی اجازه گرفت؟ اگر درخت در کنار خیابان بوده و متعلق به فردی نباشد بلکه شهرداری آن را کاشته باشد چطور؟

درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 31-May-2012 21:55

سلام علیکم. خوردن توت یا زیتونی که در داخل حیاط مسجد است چه حکمی دارد آیا باید از کسی اجازه گرفت؟ اگر درخت در کنار خیابان بوده و متعلق به فردی نباشد بلکه شهرداری آن را کاشته باشد چطور؟

*
هرگاه درختان میوه ده، داخل حیاط مسجد و یا در اماکن عمومی و عام المنفعة، بمنظور فروش میوه ی آن و صرف وجوه حاصله جهت امور خیریه و عام المنفعة کاشته شده باشد، در اینصورت خوردن از میوه ی آن درختان برای هیچکس صحیح نبوده و نباید از میوه ی آن برداشت کرد. در غیر اینصورت میتوان از میوه ی آن استفاده کرده و تناول نمود. این امر برای همه ی افراد یکسان بوده و هر کس که مایل به خوردن آن باشد میتواند از میوه ی آن استفاده نماید. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج 2 ص 377

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3565