حكم تغيير مذهب در اهل سنت چيست؟ مثلا" يك نفر حنفي ،مذهب خود را تغيير داده و مقلد امام شافعي شود؟ آيا ثوابي كه به يك عمل واحد مثلا" روزه يا نماز با شرايط يكسان ازجنبه خلوص نيت و ... در مذاهب مختلف از طرف خداوند اعطا ميشود (انشا الله در صورت قبول )يكسان است؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 16-Nov-2008 04:19

حكم تغيير مذهب در اهل سنت چيست؟ مثلا" يك نفر حنفي ،مذهب خود را تغيير داده و مقلد امام شافعي شود؟ آيا ثوابي كه به يك عمل واحد مثلا" روزه يا نماز با شرايط يكسان ازجنبه خلوص نيت و ... در مذاهب مختلف از طرف خداوند اعطا ميشود (انشا الله در صورت قبول )يكسان است؟

*
اهل سنت، اعم از حنفي - مالكي - شافعي و حنبلي، همگي به راه راست هستند و عموما مسلمان واقعي هستند. لذا طبق فرمايش فقهاء و متخصصين مذاهب، تغيير مذهب و انتقال از مذهبي به مذهب ديگر اهل سنت، به هيچ وجه مشكل شرعي نداشته و جائز ميباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=373