باعرض سلام و خسته نباشید برادر و خواهر تنی درصورت نداشتن پدر و مادر به چه میزان ارث میبرند.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 17-Nov-2008 01:44

باعرض سلام و خسته نباشید برادر و خواهر تنی درصورت نداشتن پدر و مادر به چه میزان ارث میبرند.

به فرموده ی قرآن کریم « للذکر مثل حظ الانثیین » پسر دو سهم و دختر یک سهم به ارث می برد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=386