اجاره دادن رحم زن برای فرد دیگر چه حکمی دارد؟ یعنی فردی که همسرش باردار نمیشود، آیا میتواند از طریق دکتر متخصص اسپرم خود را در رحم زن دیگر کاشته و در عوض بچه دار شدن به زنی که رحم خود را اجاره داده پول بدهد؟ اگر مرد مجرد باشد چطور؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 19-Nov-2008 04:15

اجاره دادن رحم زن برای فرد دیگر چه حکمی دارد؟ یعنی فردی که همسرش باردار نمیشود، آیا میتواند از طریق دکتر متخصص اسپرم خود را در رحم زن دیگر کاشته و در عوض بچه دار شدن به زنی که رحم خود را اجاره داده پول بدهد؟ اگر مرد مجرد باشد چطور؟

*
به دلیل اینکه بحث نسب و وراثت در نطفه وجود دارد، طبق مذهب اهل سنت، به هیچ وجه اهداء اسپرم و یا کاشت اسپرم در رحم یک زن اجنبی صحیح نبوده و حکم زنا را به خود میگیرد و نوزادی که از این عمل متولد میشود ولد الزنا خواهد بود.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=390