خوردن چه ماهی هایی حلال و غیر حلال است. و اینکه مثلا کوسه ماهی را میتوان خود و یا اینکه پولک داشته و یا نداشته باشد تأثیری در حلال و یا حرام بودن آن دارد؟

درخواست شده و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 05-Aug-2012 13:54

خوردن چه ماهی هایی حلال و غیر حلال است. و اینکه مثلا کوسه ماهی را میتوان خود و یا اینکه پولک داشته و یا نداشته باشد تأثیری در حلال و یا حرام بودن آن دارد؟

*
ماهي با همه ي انواع آن حلال بوده و خوردن گوشت آنان صحيح ميباشد. همچون مارماهي، سفره ماهي، كوسه ماهی و نهنگ، خوردن گوشت همه ي آنان صحيح ميباشد. در حلال بودن گوشت ماهي و يا عدم حلال بودن آن، پولك دار بودن يا نبودن آنان شرط نميباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3978