با سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما تلاشگران عرصه دین. دیشب یکی از همکارهای بنده داشتند عرض میکردند که این درست نیست که در این دوره زمانه با توجه به اینکه خیلی از خانمها نیز شاغل هستند و در ساختن زندگی پا به پای مردها کار میکنند، ارث رسیده به آنها از آقایان کمتر باشد. به نظر من چیزیکه صریحا در قرآن کریم آمده جای بحث ندارد ولی این دوستمان قبول نداشتند و میگفتند علماء میبایستی این چنین احکامی را با توجه به زمان حاضر تغییر بدهند. ممنون میشوم نظرتان را بگویید.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 20-Nov-2008 15:40

با سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما تلاشگران عرصه دین. دیشب یکی از همکارهای بنده داشتند عرض میکردند که این درست نیست که در این دوره زمانه با توجه به اینکه خیلی از خانمها نیز شاغل هستند و در ساختن زندگی پا به پای مردها کار میکنند، ارث رسیده به آنها از آقایان کمتر باشد. به نظر من چیزیکه صریحا در قرآن کریم آمده جای بحث ندارد ولی این دوستمان قبول نداشتند و میگفتند علماء میبایستی این چنین احکامی را با توجه به زمان حاضر تغییر بدهند. ممنون میشوم نظرتان را بگویید.

*
قبل از هر چیز نکته ای که لازم است ما باید بدان توجه داشته باشیم، اینست که نفقه و تهیه ی مخارج زندگی بر عهده ی مرد خانواده است و زن خانواده در قبال تهیه ی هزینه های معیشت به هیچوجه موظف و مسئول نیست. با توجه به این نکته، کار کردن زن خانواده در محیطی بیرون از خانه، چیزی نیست که شرع مقدس زن را موظف به انجام آن داده باشد. مخصوصا اگر محیط کاری زن طوری باشد که با نامحرمها و با اجانب اختلاط داشته و با آقایان همکار باشد، این عمل به هیچوجه مورد پسند شرع مقدس و مذهب نبوده و حرام میباشد.


اما اینکه زن در مورد ارث و میراث نصف آقایان را مالک میشود، اولا حکم تشریعی و حکمت متعالی خداوند چنین اقتضاء کرده که مردها دو برابر زنها را در ارث صاحب شوند. این چیزی نیست که با اجماع علماء و یا مجتهدین قابل تغییر و تبدیل باشد. وظیفه ی ما در قبال آن، فقط تسلیم و انقیاد محض است. ثانیا شرع مقدس اسلام، برای کسیکه میخواهد زنی را به عقد خود در آورد دادن وجهی به عنوان مهریه زن واجب نموده است. از طرفی مخارج زندگی زن توسط مرد و شریک وی تامین میشود. لذا شرع مقدس اسلام زن را از دو جهت تامین و از کسب درآمد، بی نیاز کرده است این مردها هستند که برای تهیه ی مهریه و به دست آورده مخارج زندگی، در محیطی بیرون از خانه شب و روز کار کنند تا وظائف محوله ی خود را به نحو احسن انجام دهند. لذا عقل سالم نیز حکم میکند که مردها باید دو برابر زنها را در مورد ارث صاحب شوند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=411