با عرض سلام و خسته نباشید. همانطور که میدانیم آقایان باید موهای زیر بغل خود را بِکَنَند و نباید بتراشند(حاشیة الطحطاوی جلد 2 صفحه ی 142). لطفاً توضیح دهید که چگونه باید موهای زیر بغل را کَند و با چه وسیله ای میتوان این کار را کرد؟ آیا منظور از کَندن این است که مقداری مو در زیر بغل بماند و کاملاً ازاله نشود؟

درخواست شده توسط 22000 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Sep-2012 15:44

با عرض سلام و خسته نباشید. همانطور که میدانیم آقایان باید موهای زیر بغل خود را بِکَنَند و نباید بتراشند(حاشیة الطحطاوی جلد 2 صفحه ی 142). لطفاً توضیح دهید که چگونه باید موهای زیر بغل را کَند و با چه وسیله ای میتوان این کار را کرد؟ آیا منظور از کَندن این است که مقداری مو در زیر بغل بماند و کاملاً ازاله نشود؟

*
منظور از کندن موهای زیر بغل برای آقایان، نتراشیدن آنها است. زیرا تراشیدن موهای زیر بغل، باعث رشد بیشتر آنها شده و موجبات ازدیاد رائحه ی کریهه ی آنرا فراهم میسازد. از آنجا که آقایان به فعالیت های خارج منزل و کارهای سخت مشغول هستند و بدن آنها در گرما بیشتر عرق میکند، تراشیدن موهای زیر بغل، باعث غلظت آنها شده و همچنین در افزایش آن مؤثر میباشد. لذا برای جلوگیری از آن، شرع مقدس برای آقایان کندن آنرا مناسب دانسته و بدان امر نموده است. اما این بدان معنی نیست که باید مقداری از آن را نباید برداشت و باید آنرا در محل خود باقی گذاشت. بلکه منظور از کندن، نحوه ی برداشتن آن بوده که اگر با دست کنده شود، شایسته تر بوده و برای آقایان مناسب تر میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=4188