با سلام. میخواستم بدونم آیا دست دادن با زنان بجز اعضای خانواده به عنوان مثال مادر زن یا خواهر زن از لحاظ شرعی درست است یا خیر؟ با تشکر از زحماتتون.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Nov-2008 22:36

با سلام. میخواستم بدونم آیا دست دادن با زنان بجز اعضای خانواده به عنوان مثال مادر زن یا خواهر زن از لحاظ شرعی درست است یا خیر؟ با تشکر از زحماتتون.

*
از آنجا که مادر زن، محرم موبد محسوب شده و همانند مادر خودتان هستند، دست دادن با وی هیچگونه مشکل شرعی ندارد. اما خواهر زن به علت اینکه وی محرم موقت هستند دست دادن با وی (به همان کیفیتی که دو مرد به هنگام سلام با یکدیگر دست میدهند) صحیح نمیباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=419