با سلام. شخصی مقداری زمین از زمینهای داخل روستای خود را جهت ساخت حوزه علمیه خواهران اهداء کرده است و بعد از مدتیکه حوزه تقریبا ساخته شده شخص قطعه زمین مجاور حوزه را به شخص دیگری فروخته است. بعد از این مسئول حوزه نزد صاحب زمین آمده و گفته فروش زمین شما شرعی نیست و باید آنرا به حوزه بفروشید تا حیاط حوزه بزرگتر شود. یعنی اول به همسایه زمین بگویی که قصد فروش داری و ... اول اینکه حوزه پول خرید زمین را ندارد و میگویند یا نسیه بده یا صبر کن تا پول جور شود. دوم اینکه آیا این موضوع در مورد زمین وقفی نیز دلالت دارد؟ حق با صاحب زمین است یا مسول حوزه؟ آیا شخص اختیار اموال خود را ندارد؟ با تشکر

درخواست شده توسط Saty و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 02-Mar-2013 22:02

با سلام. شخصی مقداری زمین از زمینهای داخل روستای خود را جهت ساخت حوزه علمیه خواهران اهداء کرده است و بعد از مدتیکه حوزه تقریبا ساخته شده شخص قطعه زمین مجاور حوزه را به شخص دیگری فروخته است. بعد از این مسئول حوزه نزد صاحب زمین آمده و گفته فروش زمین شما شرعی نیست و باید آنرا به حوزه بفروشید تا حیاط حوزه بزرگتر شود. یعنی اول به همسایه زمین بگویی که قصد فروش داری و ... اول اینکه حوزه پول خرید زمین را ندارد و میگویند یا نسیه بده یا صبر کن تا پول جور شود. دوم اینکه آیا این موضوع در مورد زمین وقفی نیز دلالت دارد؟ حق با صاحب زمین است یا مسول حوزه؟ آیا شخص اختیار اموال خود را ندارد؟ با تشکر

*
هرگاه زمین وقفی به هر دلیلی در معرض فروش قرار گیرد، همسایگان آن بهیچوجه نمیتواند آنرا بطریق شفعه خریداری کرده و ادعای شفعه را نماید. همچنین هرگاه زمینهای همسایه ی زمین وقفی به فروش رسد، متولی وقف نمیتواند ادعای شفعه کرده و از طریق شفعه آنرا خریداری نماید. در منابع فقهی ما اینچنین آمده است: «وَ لاَ شُفعَةَ فِی الوَقفِ» و «فَلاَ شُفعَةَ لِلوَقفِ» یعنی هیچگاه در وقف شفعه ای نبوده و برای وقف نیز حق شفعه ای ثابت نمیباشد. همچنین هرگاه کسیکه شفعه طلب کرده و میخواهد از طریق طلب شفعه، زمینی را خریداری نماید، میبایست حداکثر ظرف مدت 3 روز پول آنرا تحویل فروشنده نماید. هرگاه در ظرف مدت 3 روز نتواند، مبلغ به توافق رسیده از سوی طرفین را حاضر نماید شفعه ی وی باطل شده و فروشنده میتواند آن زمین را به هر کسیکه دوست دارد، به فروش برساند. رد المحتار علی الدر المختار علی تنویر الابصار جلد 9 ص 371.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=4909