خواستگاري يك زن از يك مرد چه حكمي دارد؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Dec-2008 22:59

خواستگاري يك زن از يك مرد چه حكمي دارد؟

*
اگرچه این کار خلاف عرف است، اما هیچگونه مانع شرعی نداشته و کاملا صحیح میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=533