اگر چند ماه جلوتر نکاح کنیم چه ایرادی داره؟ ( اصلا ایرادی دارد؟)

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 20-Dec-2008 20:29

اگر چند ماه جلوتر نکاح کنیم چه ایرادی داره؟ ( اصلا ایرادی دارد؟)

*
انجام عقد نکاح قبل از مراسم عروسی، عمل بسیار نیک و پسندیده ای می باشد و نه تنها هیچگونه مشکل شرعی ندارد بلکه شایسته است هر جوان مؤمن و متدین قبل از برگزاری مراسم عروسی عقد نکاح را انجام داده تا بتوانند بدون هیچگونه مانع شرعی، مقدمات عروسی و خرید جهیزیه را به اتفاق هم انجام دهند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=535