با سلام. ربا چیست ؟ نزول چیست؟

درخواست شده توسط Talash و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 25-Jul-2013 13:46

با سلام. ربا چیست ؟ نزول چیست؟

*
ربا یعنی سود پول، سودی که دارای هیچگونه عوض و مقابلی نیست. مبلغی به شخصی داده میشود، سپس موقع بازپرداخت آن، چیزی اضافه بر مبلغ پرداخت شده، از آن شخص دریافت میشود. آن مبلع اضافه که هیچگونه مقابل و عوضی ندارد در اصطلاح شرع «ربا» نام داشته و در زبان فارسی «نزول» اطلاق میشود.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5513