با سلام. بنده سوالی درباره مسابقات اسبدوانی که در آن رقابتی به نام 5 پر وجود دارد داشتم این رقابت به گونه است که با دفترچه ای کوچک که حاوی نام اسبهایی است که تماشاگر احتمال برنده شدن آنها را میدهد و در دفترچه مینویسد صورت میگیرد (افراد زیادی شرکت میکنند) و بابت اینکه در این رقابت شرکت کرده مبلغی نیز میپردازد البته ناگفته نماند که پشت دفترچه نوشته شده که این رقابت حلال است زیرا کل مبلغی که تماشاگران میپردازند مبلغ هنگفتی است که حدود نصف آن برای پیشرفت و کامیابی میدان اسب سواری جمهوری اسلامی ایران صرف میشود (کار خیر برای آبادانی) و نصف دیگر به فرد یا افراد برنده داده میشود. آیا این رقابت حلال است یا حرام؟ و اگر حرام است دلیلش چیست؟ ممنون

درخواست شده توسط 88888 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 02-Aug-2013 09:58

با سلام. بنده سوالی درباره مسابقات اسبدوانی که در آن رقابتی به نام 5 پر وجود دارد داشتم این رقابت به گونه است که با دفترچه ای کوچک که حاوی نام اسبهایی است که تماشاگر احتمال برنده شدن آنها را میدهد و در دفترچه مینویسد صورت میگیرد (افراد زیادی شرکت میکنند) و بابت اینکه در این رقابت شرکت کرده مبلغی نیز میپردازد البته ناگفته نماند که پشت دفترچه نوشته شده که این رقابت حلال است زیرا کل مبلغی که تماشاگران میپردازند مبلغ هنگفتی است که حدود نصف آن برای پیشرفت و کامیابی میدان اسب سواری جمهوری اسلامی ایران صرف میشود (کار خیر برای آبادانی) و نصف دیگر به فرد یا افراد برنده داده میشود. آیا این رقابت حلال است یا حرام؟ و اگر حرام است دلیلش چیست؟ ممنون

*
این بازی و رقابتی که حضرتعالی بیان کردید، عین قمار بوده و با نص صریح قرآن کریم حرام گردیده است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5584