سلام علیکم. تعریف دقیق اصطلاحات «مومنین و مسلمین» چیست و فرق بین آنها چه میباشد؟

درخواست شده توسط Mtgm و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 07-Aug-2013 21:58

سلام علیکم. تعریف دقیق اصطلاحات «مومنین و مسلمین» چیست و فرق بین آنها چه میباشد؟

*
اگرچه در معنای لغوی آنها تفاوت وجود دارد، اما به لحاظ مصداق، هر دو عین هم بوده و یکی میباشند. یعنی شخصی که مسلمان است، قطعا مومن بوده و شخصیکه مومن است قطعا مسلمان میباشد. هیچ مسلمانی یافت نمیشود که مومن نباشد و یا هیچ مومنی یافت نمیشود که مسلمان نباشد. اما بلحاظ معنای لغوی، مومن کسی است که به امور هفتگانه ی اعتقادی ایمان آورده است و مسلم کسی است که به امور ظاهری شریعت پایبند بوده و انقیاد ظاهری به امور پنجگانه ی شرعی پیدا کرده است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5630