سلام. میشه بپرسم بعد از اینکه کسی فوت میکند و در قبر گذاشته میشود دو فرشته ی الهی «منکر و نکیر» دقیقا چه سوالاتی از شخص فوت کرده میپرسند؟چه مراحلی بعد از سوال و جوابها وجود دارد؟ و با روح شخص فوت کرده در مراحل بعد چیکار میکنند؟ لطفا بیشتر توضیح دهید. با تشکر.

درخواست شده توسط Abdolah و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Aug-2013 15:28

سلام. میشه بپرسم بعد از اینکه کسی فوت میکند و در قبر گذاشته میشود دو فرشته ی الهی «منکر و نکیر» دقیقا چه سوالاتی از شخص فوت کرده میپرسند؟چه مراحلی بعد از سوال و جوابها وجود دارد؟ و با روح شخص فوت کرده در مراحل بعد چیکار میکنند؟ لطفا بیشتر توضیح دهید. با تشکر.

*
منکر و نکیر در مورد سه چیز از وی سوال خواهند نمود: 1ـ پروردگار تو کیست؟ 2ـ دین تو چیست؟ 3ـ پیامبر تو کیست؟ هر کس که به این سوالات پاسخ داده و جواب درستی ارائه نماید، دریچه ای از بهشت بر وی باز شده و تا قیامت از لذائذ و نعمتهای بهشت بهره مند خواهد شد. اما اگر نتواند پاسخ صحیحی ارائه دهد، دریچه ای از جهنم بر وی باز شده و از عذابهای جهنم و بوی نامطبوع آن عذاب خواهد دید. همچنین عذاب قبر و تنگ شدن آن نیز برای مرده گان امریست ثابت و مسلم که از سوی پروردگار برای افراد مطیع و عاصی در نظر گرفته شده است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5636