سلام ایا نماز خواندن روی چمن اشکال دارد لطفا راهنمایی کنیید

درخواست شده توسط Talash و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 31-Aug-2013 15:50

سلام ایا نماز خواندن روی چمن اشکال دارد لطفا راهنمایی کنیید

*
خواندن نماز بر روی چمن هیچگونه مشکل شرعی نداشته و کاملاً صحیح میباشد، هرگاه هیچگونه نجاستی بر روی آن مشاهده نشود.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5681