در جواب یکی از سئوالات نوشته بودید که گوش دادن به موسیقی ترکمنی حرام است!!! من نمیدانم با چه استدلالی این مسائل را میگویید؟!! پس با این حساب موسیقی مذهبی هم حرام است، موسیقی حضرت رسول در زمان ورود به مدینه هم حرام است و بالاتر از همه، تلاوت قران کریم با آهنگ خوش هم باید حرام باشد؟ زیاد این مسائل را شنیدم ولی هیچکس دلیل نمیآورد و فقط میگویید حرام است و بس و این برای من جوان قابل قبولی نیست.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 01-Jan-2009 01:23

در جواب یکی از سئوالات نوشته بودید که گوش دادن به موسیقی ترکمنی حرام است!!! من نمیدانم با چه استدلالی این مسائل را میگویید؟!! پس با این حساب موسیقی مذهبی هم حرام است، موسیقی حضرت رسول در زمان ورود به مدینه هم حرام است و بالاتر از همه، تلاوت قران کریم با آهنگ خوش هم باید حرام باشد؟ زیاد این مسائل را شنیدم ولی هیچکس دلیل نمیآورد و فقط میگویید حرام است و بس و این برای من جوان قابل قبولی نیست.

*
گوش دادن به موسیقی ترکمنی «بخشی» که با استفاده از آلت موسیقی «دوتار» و به همراه آلت دیگری بنام «غجق» اجراء میشود، مکروه تحریمه است. اما اگر بدون استفاده از آلت موسیقی و مجرد آواز و سرود بوده و در آن ذکر فسق و عشق و به طور کلی چیزهای بیهوده ای خوانده نشود، در اینصورت مکروه نخواهد بود. دلیل اینکه موسیقی مکروه تحریمه است این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده اند: استماع الملاهی معصیة و الجلوس علیها فسق و التلذذ بها کفر. یعنی گوش دادن به ملاهی (آهنگ و موسیقی) معصیت است و نشستن در آن مجلس فسق، و لذت بردن از آن کفر است.


موسیقی مذهبی (تواشیح) و به قول شما موسیقی حضرت رسول، اگر در آنها آهنگ بکار رفته باشد باز مکروه تحریمه خواهد بود. اما اگر بدون آهنگ بوده و فقط با صدای دلنشین خوانده شوند نه تنها مشکلی ندارد بلکه به جهت ذکر نام خداوند و اذکار و تسبیحات، از ثواب و پاداش خوبی نیز برخوردار خواهد بود. پیامبر اکر صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی خواندن قرآن را با صدای دلنشین توصیه کرده و میفرمایند: زینوا القرآن باصواتکم. یعنی با صوتهای خودتان قرآن را زینت دهید. در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما امر کرده اند که قرآن را با لحن و صوتی دلنواز تلاوت کنیم. در المختار ـ سنن الدارمی ـ فتح باب العنایة.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=579