سلام من یک شاگرد چوپان (چولق) هستم که چوپان بدون اجازه ارباب گوسفند قربانی میکرد و میخورد و من نیز از گوشت آن میخوردم و مرا تهدید میکرد اگه به ارباب بگی اله میکنم و بله میکنم میگفت و من نیز به ارباب نمیگفتم و در اخر سرشماری که گوسفند کم میاومد میگفت گرگ خورده و دروغهای به این شکل میگفت و سر ارباب را شیره میمالید الان از این جریانات حدود 15 سال گذشته و من باید به ارباب بگم و ازش رضایت و حلالیت بگیرم یا باید چیکار کنم لطفا مرا راهنمایی کنید؟

درخواست شده توسط Malaki و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 28-Jun-2014 23:42

سلام من یک شاگرد چوپان (چولق) هستم که چوپان بدون اجازه ارباب گوسفند قربانی میکرد و میخورد و من نیز از گوشت آن میخوردم و مرا تهدید میکرد اگه به ارباب بگی اله میکنم و بله میکنم میگفت و من نیز به ارباب نمیگفتم و در اخر سرشماری که گوسفند کم میاومد میگفت گرگ خورده و دروغهای به این شکل میگفت و سر ارباب را شیره میمالید الان از این جریانات حدود 15 سال گذشته و من باید به ارباب بگم و ازش رضایت و حلالیت بگیرم یا باید چیکار کنم لطفا مرا راهنمایی کنید؟

*
و علیکم السلام و رحمه الله و برکاته. شما میبایست جریان را به ارباب خود بگویید. ضمانت این تلفات بر عهده ی شما نبوده بلکه بر عهده ی چوپان است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=6350